Bel Boyun Fıtıkları

Bel Boyun Fıtıkları

Bel Boyun Fıtıkları

Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek artış göstermektedir

İş ve iş dışındaki fiziksel stres ve bunun diskler / faset eklemleri ve destekleyici bağ dokuları üzerindeki etkileri bel ağrısı oluşumunda önemlidir. Olumsuz psikososyal faktörlerde bu durumu kötüleştirebilir.

Bel ağrısı sebeplerinden bazıları şöyledir:

 • Mekanik / dejeneratif etkenler : Kaslar ve ligametlerin hastalığı

 • Eklem hastalığı

 • Disk problemleri

 • Sinir kompresyonu (sinir kökü ve ya kauda ekuina)

 • Enflameutuar: Ankilozan spondilit gibi seronegatif artritler

 • Romotoid artrit

 • Enfeksiyonlar

 • Bakteriyel osteomiyelit

 • Tbc osteomiyeliti

 • Epidural apse

 • Bruselloz

 • Neoplaziler

 • Multiple myelom/ lenfoma

 • Metastatik kanserler

 • Primer kanserler (nadir)

 • Kemik hastalığı: Osteoporoz

 • Osteomalazi

 • Paget hastalığı

 • Diğer hastalıklar

 • Jinekolojik

 • Nörolojik

 • Böbrek

 • Orak hücreli anemi hastalığı

 • Vasküler hastalılar

 • Psikolojik nedenler (maskeli depresyon)

Bu nedenlerin içinde en sık olarak bel ağrıları bel fıtıklarında görülmektedir.

Bel Fıtıkları ve AKUPUNKTURla tedavisi: Bel fıtığı AKUPUNKTURla iyileştirilebilen bir hastalıktır. Bel fıtığı disk hernisi, herni diskalis gibi isimlerle de anılmaktadır.Bazı anatomik bilgiler vermek gerekirse:

Disk omurgayı oluşturan omurlar arasında bulunan bir yastıktır. 4-6 mm kalınlığında esnek bir yapı olup şekil değiştirebilir.

Birbirinden farklı iki yapıdan oluşur:

1.Annulus fibrosus (Fibröz halka)

2.Nukleus pulposus (Yumuşak çekirdek)

Diskler bütün omurga boyunca omurlar arasında yer alarak, omurların hareketliliğinde de rol oynarlar. Bu yastık sayesinde omurgaya binen ağırlık daha geniş bir yüzeye dağıtılmış olur.

Bel fıtığı nasıl oluşmaktadır?

Annulus fibrozus herhangi bir şekilde sağlamlılığını kaybederek yırtılabilmektedir. Nucleus pulposus da aynı şekilde elastikiyetini kaybederek bozulabilir (dejenerasyon). Böyle bir durumdayken hasta yanlış bir hareket yaparsa, ya da kendini zorlarsa yumuşak çekirdek (nucleus pulposus ) fibröz halkanın yırtık bir yerinden dışarı doğru çıkıp, omurilik kanalının içine doğru geçebilir.İşte bu olaya bel fıtığı,ya da lomber disk hernisi adı verilmektedir.

Dışarı fırlayan yumuşak çekirdek sağ veya solda sinir köklerinin üzerine bası yapar. Diğer seviyelerde de olabilmekle birlikte, çoğunlukla L (lumber) 5 (L4-L5) ve S1 (L5-S1) sinir köklerine bası altında kalmaktadır. Bu kökler siyatik sinirin kökleridir. Bu yüzden bacakta, siyatik sinirin dağıldığı alanda ağrı meydana gelmektedir.

Böyle bir durumda ilgi çekici sibernetik bir olay ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki:

Sinir köklerinin sıkışması paravertebral kasların sıkışmasına sebep olmakta, bu durum sinir köküne olan basıyı arttırmakta, artan bası belde veya bacaktaki ağrıyı arttırmaktadır.

Böylece bel fıtığı olayını şöyle bir zincirleme ile de izah etme imkanımız ortaya çıkmaktadır. Annulus fibozisin yırtılması-nucleus pulposusun bu yırtıktan dışarı fırlaması- sinir köküne bası yapması - ağrı- paravertebral kasların refleks olarak kasılması- ağrı oluşumu.

Ağrı-kas spazmı- köke bası-Ağrı şeklinde ortaya çıkan kısır döngü,hastalık tedavi edilmediği takdirde devam eder gider.

 

Bel fıtığı belirtileri:

 • Sinir kökü sıkışması sonucu, çeşitli bulgu ve belirtilerin ortaya çıkarır.

 • Bunlar şöyle sıralanmaktadır:

 • Fıtığın oluştuğu tarafta bacak ağrısı

 • Basınç oluşturucu hareketlerle (Öksürmek, ıkınmak, hapşırmak gibi) ağrının artması

 • Belirli bir durumda fazla kalınca ağrıda artış olması

 • Vücut refleks olarak ağrısız tarafa doğru eğildiği için belde eğrilik (skolyoz)oluşması.

 • Sıkışan sinir kökünün beslediği alana uyan bölgede uyuşma hissi

(Bacakta,kalçada, belde, genital bölgede)

 • Hangi sinir köküne baskı varsa o tarafın ayak, parmak veya bacağında kuvvetsizlik oluşması

 • Reflekslerde artma veya azalma

Tedavi: Kliniğimize başvuran hastalar

1-Yeni oluşmuş fıtık

2-Kronikleşmiş ve tüm tedavi yöntemleri denenmiş hatta defalarca ameliyat geçirmiş yine bel ağrısı çekmekte olan hastalar.

Önce teşhis sonra tedavi ilkesine uyarak, dikkatli bir anamnez ve fizik muayene, kulak dedeksiyonu, enerji kanallarının ölçümüyle tıkanıklıkların bulunması, labaratuar tetkikleri, direkt film, MR,BT…vb muayeneden sonra kesin ameliyat endikasyonu yoksa hastalar tedaviye alınır.

AKUPUNKTUR uyarıları ile ağrılar azalır,kas gevşemesi sağlanır,sinir sisteminde gevşeme ve rahatlama olur.İlk başlarda sık sık sonra seans araları seyrekleştirilerek kulak + vücut AKUPUNKTURu beraberce uygulanır.%80 sonuçlar tatminkardır. Zararsız oluşu hiçbir yan etkinin olmayışı ve tamamen doğal oluşu nedeni ile AKUPUNKTUR bel ağrısı tedavisinde tavsiye edilebilecek bir yöntemdir.

Hastalar hangi tedavi ile iyileşirse iyileşsin ağır kaldırmamalı, beline burgu/torsiyon hareketi yaptırmamalı, yerden bir şey alırken çömelip almaya özen göstermelidir.