Migren ve Baş Ağrıları

Migren ve Baş Ağrıları

Migren ve Baş Ağrıları

Migren ve Baş Ağrıları

İnsanları etkileyen ağrılı durumlardan en yaygın olanı baş ağrısıdır.

Tek başına olabildiği gibi sistematik hastalıklara da eşlik edebilir.Toplum içinde en sık görülen septomdur.Basit bir sınıflama ile:

A-Vasküler tip baş ağrısı

B-Gerilim tipi baş ağrısı

C-Traksiyon ve enflamatuar baş ağrısı

A-Vasküler tip baş ağrısı damar dilatasyonuna bağlı olarak görülebilir. Zonklayıcı tipte tek ve ya çift taraflı baş ağrılarıdır. Damar genişlemesi aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkabilir.

 • Ateş

 • Stres

 • Hava değişiklikleri (Lodos,sıcak,soğuk,nem)

 • Yükseklik

 • Damar genişletici ilaçlar, madde ve yiyecekler

Vasküler tip baş ağrısı denince

 • Migren tipi baş ağrısı

 • Demet tipi baş ağrısı

 • Toksik vasküler baş ağrısı

 • Hipertansiyon baş ağrısı

B-Gerilim tipi baş ağrısı

 • Kas kontraksiyon sonucu çıkan baş ağrılarıdır.

 • Dönemsel

 • Kronik (genellikle depresyon ve anksiyete ile beraberdir)

C-Traksiyona bağlı ve enflamatuar, organik hastalıklara bağlı baş ağrıları bu gruba girer. Bu grupta baş ağrısı sebepleri.

 • Kitle etkisi yapan lezyonlar

 • Beyin zarı tümörleri, ödem, hematom, beyin kanamaları

 • Göz, kulak, burun ve diş hastalıkları

 • Arterit, flebit, kranial nevraljiler

 • Tıkayıcı vaskuler hastalıklar

 • Atipik yüz ağrısı

 • Temporomandubler eklem hastalığı

 • Kafa içi basıncı artışı

Baş ağrıları ayrıca primer ve sekonder baş ağrıları diye de sınıflandırılmış ve 14 alt gruba ayrılmıştır.

Bu kadar çeşitli baş ağrısı tipi; sıklık, yer, süre, şiddet ve karakter, prodrom belirtileri (ağrı başlamadan önceki belirtiler), eşlik eden bulgular, ağrıyı meydana getiren faktörler, uyku ile ilişkisi, duygu durumuyla ilişkisi, aile öyküsü, alerji ile ilgisi, tıbbi tedaviye verdiği cevap ve ameliyatla olan ilişkileri gibi çok farklılık gösterebilir.

Tanı için fizik muayene, göz, kulak burun boğaz, yüz muayenesi, boyun muayenesi, nörolojik muayene ve yardımcı tanı metodları, gerekli ise direkt grafiler, bilgisayarlı tomografi, magnetik resonans, lumber ponksiyon, diğer tanı testleri, elektrokardiyografi, tiroid fonksiyonları, eritrosit sedimantasyon hızı, elektroensefolografi gerekebilir.

Sizin baş ağrınızın tipi nedir? tedavi şekli ne olmalı? Bunu doktor belirler.

Hastalığınız migren ise şayet AKUPUNKTUR ile iyileşme şansı %84’tür. En doğal ve etkili tıp sistemi olan akupunkturu seçebilirsiniz.