AKUPUNKTUR'UN TARİHİ

AKUPUNKTUR'UN TARİHİ

AKUPUNKTUR'UN TARİHİ

Anavatanı Çin olarak bilinmektedir, ilk doğuşu 5000 sene öncelerine dayanır. M.Ö. 250 yıl evvel yazılan Hugandi Nei Ching adlı kitap ilk yazılı bilgileri içerir.

II Cshang Hanedanı dönemine ait arkeolojik kazılarda tıbbî konuların anlatıldığı taşlar ve iğneler bulunmuştur. Noktaların yerleşimini gösteren şemalar ilk olarak M.S. 317-581 yılları arasında çizilmiştir. Avrupa'ya ilk bilgiler ve kitaplar M. S. 1600 yıllarında gelmiştir, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avusturya'da ilk kitaplar basıldı. ABD'nin ilgisi 1972'de Cumhurbaşkanı Nixon'ın Çini resmi ziyareti sırasında ekipte hastalanan bir kişinin AKUPUNKTUR anestezisiyle ameliyat edilmesiyle başladı. Daha sonraları Amerikalı doktorlar gruplar halinde gelip AKUPUNKTUR'U Çin'de öğrenmeye başladılar. Batı tıp bilgileri M.S. 1600 yıllarında Çin'de öğrenilmeye başlandı. Çinliler o zamana dek tüm sağlık problemlerini AKUPUNKTUR'LA giderdiler.

Türkiye'de ki duruma gelince: ilk uygulayıcı olarak yaklaşık 55 yıl evvel Dr. Kayır Doy'u görmekteyiz. 1991’de sağlık bakanlığı AKUPUNKTUR yönetmeliğini çıkarmıştır ve yeterli gördüğü doktorlara uygulama ruhsatı vermektedir. Şu anda yasal olarak uygulanmaktadır